Program „Aktywny samorząd” to ważny krok w kierunku wydajniejszej polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Jest to program czasowy z którego można uzyskać dofinansowanie w ramach danego modułu I,II, lub III. Głównym celem programu jest zmniejszenie lub wyeliminowanie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program realizują głównie Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS). Wnioski składa się do odpowiedniej instytucji w zależności od miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Z placówki lub jej strony internetowej należy pobrać stosowny wniosek do wypełnienia przez osobę niepełnosprawną lub jej opiekuna prawnego.

Ze względu na możliwe różnice co do zasad realizacji programu przez poszczególne instytucje, należy zwrócić się bezpośrednio do właściwego PCPR-u lub MOPS-u o szczegółowe informacje oraz terminy składania wniosków. Wysokość dofinansowań uzależniona jest od wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizacje programu.

W ramach modułu dofinansowanie można uzyskać na:

  • zakup elektrycznego wózka lub skutera,
  • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym (dofinansowanie do zakupu np. akumulatorów do wózka, części zamiennych itp.),
  • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.

Aby otrzymać dofinansowanie, należy złożyć do PCPR-u / MOPS-u odpowiednie dokumenty:

  1. wypełniony „wniosek Aktywny Samorząd " w odpowiednim module i zadaniu, (wnioski dostępne w każdym PCPR/MOPS lub do pobrania ze strony internetowej właściwej instytucji),
  2. orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (znacznym lub orzeczenie równoznaczne),
  3. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (druk we wniosku),
  4. oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej, w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym (druk we wniosku),
  5. fakturę pro formę na dany sprzęt,
  6. spełniać kryteria programu (wiek aktywności zawodowej bądź zatrudnienie, posiadać wymienione dysfunkcje ujęte w warunkach programu). 

Wniosek można również przesłać w formie elektronicznej za pomocą SOW- System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON : www.sow.pfron.org.pl

Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest: podpisanie umowy z MOPS/ PCPR, następnie zakup sprzętu oraz przedstawienie dowodu zakupu.

UWAGA! Wysokość dofinansowań uzależniona jest od wysokości środków finansowych jakimi dysponuje dana placówka MOPS/PCPR. W związku z tym kwoty dofinansowań mogą się od siebie różnić, a ilość dofinansowań na sprzęt może zostać ograniczona.

*Więcej informacji oraz pomoc w uzyskaniu dofinansowania można uzyskać u naszego specjalisty od zaopatrzenia pod nr tel. 570 621 839. 


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz Tutaj.